Tuesday, September 19, 2006

Greetings from the Minister of Education and Science, Finland

Dear virtual learners and teachers

Planting a tree takes knowledge and skill. But knowledge alone will not make the tree grow; for this you need awareness and enthusiasm to pick up the spade and dig. If the planting goes well and the tree is growing, you have learned the essential and acted on what you have learned. It is quite possible that your children will see the tree you plant now.

Tree planting is motivated by a desire to do good. Seeing "the wood for the tree", we know that our planting has many values. As President Nelson Mandela has said: "Nature may be interpreted in various ways - as a basis for scientific business endeavours; as a resource; something to look at, experience and enjoy; or as an artistic inspiration."

We are currently celebrating the International Decade of Education for Sustainable Development. The essential in sustainable development is to learn to see the various dimensions and consequences that things and actions have. The environment - the state it's in - is interlinked with development, respect of human rights, war and peace, and people's well-being.

The globe is an entity of limited natural resources. We have to learn to save global resources and to share them equally and fairly. During the Decade of Education for Sustainable Development, we should also weigh up different solutions to global problems. Unfortunately, these problems will not disappear or sort themselves out; it is we who need to take action.

Tree-planting is also motivated by a desire to do things together. It is a marvellous feeling to belong to a community of children and young people living in different cultures in different parts of the world, which is, after all, one global village. I think it excellent that you feel shared responsibility and are committed to solving our common problems together.

Thanking you for your initiative, I wish you all the best for the International Day of Peace and success for your virtual network.

Antti Kalliomäki

Minister of Education and ScienceHyvät verkkokoululaiset ja opettajat,

Puun istuttaminen vaatii tietoa ja taitoa. Tieto ei kuitenkaan yksin auta puuta kasvamaan. Tiedon lisäksi tarvitaan innostusta ryhtyä toimeen. Jos istutus on onnistunut ja puu kasvaa, olette oppineet olennaisen ja toimineet oppimanne mukaisesti. On hyvinkin mahdollista, että myös lapsenne näkevät tulevaisuudessa nyt istuttamanne puut.

Puun istutukseen motivoi myös halu tehdä hyvä työ. Kun katsotaan "metsää puilta", huomataan, että istutuksellamme on monenlaista arvoa. Etelä-Afrikan entinen presidentti Nelson Mandela on todennut "Luontoa voidaan tulkita monin tavoin - välineenä tieteellisiin tai kaupallisiin päämääriin; voimavarana; kokemusten tarjoajana - katseltavana ja nautittavana; tai taiteellisen inspiraation lähteenä".

Vietämme parhaillaan kansainvälistä kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä. Kestävässä kehityksessä on juuri olennaista oppia näkemään asioiden ja tekojen monet ulottuvuudet ja vaikutukset. Ympäristö ja sen tila kytkeytyvät kehitykseen, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, sotaan ja rauhaan sekä ihmisten hyvinvointiin.

Maapallo on luonnonvaroiltaan rajallinen kokonaisuus. Maapallon voimavaroja on sekä opittava säästämään että jakamaan oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen aikana onkin hyvä myös pohtia mahdollisia ratkaisuja monenlaisiin globaaleihin ongelmiin. Valitettavasti ne eivät katoa tai tule itsestään ratkaistuiksi, meidän on toimittava.

Istutuspuuhiin motivoi myös halu toimia yhdessä. On hienoa kokea yhteisöllisyyttä eri puolilla maapalloa ja eri kulttuureissa elävien lasten ja nuorten kanssa – samassa maailmankylässähän tässä ollaan. On hyvä, että sitoudumme yhteisten ongelmiemme parantamiseksi yhteistoimintaan ja tunnemme yhteistä vastuuta.

Hyvää kansainvälistä rauhanpäivää teille kaikille ja menestystä verkoston toiminnalle,


Antti Kalliomäki

opetusministeri